Словник українського сленгу

ВІДКОСИТИ

(-шу, -сиш) док., від чого; мол. Ухилитися від чогось. для певної частини арабських студентів навчання в Україні - легальний засіб "відкосити" від армії, тому у ВНЗ вони перебувають суто фіктивно (ПіК, 2001, № 16). БСРЖ, 405.
Ещё